Program liturgic

 

Obiective Majore

 • Colectare de fonduri pentru achitarea icoanelor din catapeteasma bisericii;
 • Construcţia clopotniţei, a unui spaţiu social şi amenajarea lui;
 • Obţinerea de sponzorizări şi donaţii pentru desfăşurarea activităţilor caritative.

Necesităţi

 • Materiale de construcţii pentru:
  • amenajarea curţii interioare;
  • crearea unui parc in jurul bisericii;
  • construcţia spaţiului social şi al clopotnitei.
 • Voluntari in desfăşurarea activităţilor caritative in spital, in special pentru secţia de ingrijiri paliative a spitalului, unde sunt ingrijiţi pacienţii aflaţi in stare terminală;
 • Donaţii pentru realizarea proiectelor.